Szukaj

Szczepienia obowiązkowe i zalecane w Polsce

Zdjęcie: Szczepienia obowiązkowe i zalecane w Polsce

Regularne szczepienia to jeden z kluczowych elementów krajowego systemu zdrowia publicznego oraz profilaktyki zdrowotnej każdego z nas. Obywatele Polski realizują regulowany prawnie obowiązek szczepień na określone choroby; Ministerstwo Zdrowia udostępnia także listę szczepień zalecanych. Co należy wiedzieć na ten temat?

Szczepienia obowiązkowe w Polsce

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestię obowiązkowych szczepień w Polsce jest tzw. ustawa o chorobach zakaźnych, czyli ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zgodnie z jej treścią nadrzędnym podmiotem odpowiedzialnym za obowiązkowe szczepienia jest Ministerstwo Zdrowia, w którego gestii leży ustalenie listy szczepień obowiązkowych oraz grup wiekowych objętych obowiązkiem poszczególnych szczepień - głównie dzieci i młodzieży, choć od reguły tej istnieją wyjątki.

Zdjęcie: Szczepienia obowiązkowe i zalecane w Polsce

Minister zdrowia ma także prawo do zmiany listy obowiązkowych szczepień w razie potrzeby, na przykład w odpowiedzi na zmieniające się warunki epidemiologiczne lub wprowadzenie nowych szczepionek. Decyzje dotyczące szczepień podejmowane są na podstawie konsultacji z ekspertami w dziedzinie zdrowia publicznego, analizy wyników badań naukowych oraz sytuacji epidemiologicznej w kraju i poszczególnych regionach.

Komunikaty na temat harmonogramu szczepień oraz wszelkie zmiany dokonywane w tym obszarze są dostępne publicznie. Informacje przekazywane są pacjentom także w placówkach medycznych i przez lekarzy rodzinnych. Niewywiązanie się z obowiązku szczepień skutkuje karami finansowymi, może stać się także przyczyną problemów z przyjęciem nieszczepionego dziecka do przedszkola lub szkoły. 

Szczepienia zalecane w Polsce

Oprócz obowiązkowych szczepień istnieje również szereg szczepień zalecanych, które nie są wymagane prawnie, ale silnie rekomendowane przez służbę zdrowia. W grupie tej znajdują się szczepienia przeciwko grypie, pneumokokom, meningokokom czy HPV. Szczepienia te są dostępne dla pacjentów w każdym wieku; szczególnie poleca się je osobom z grup podwyższonego ryzyka - seniorom, dzieciom czy osobom z obniżoną odpornością.

Szczepienia w Medikool

W Centrum Zdrowia Medikool wykonają Państwo komplet szczepień obowiązkowych oraz szczepienia zalecane. Na życzenie udzielimy także wszystkich aktualnych informacji na temat harmonogramu szczepień oraz ewentualnych zmian w tym obszarze.