Szukaj

Medycyna pracy - najważniejsze informacje dla pracownika

Zdjęcie: Medycyna pracy - najważniejsze informacje dla pracownika

Czym są badania medycyny pracy?

Celem badania lekarskiego do pracy jest sprawdzenie, czy stan zdrowia pacjenta pozwala mu na bezpieczne wykonywanie obowiązków na danym stanowisku. Pozytywny wynik badań - stwierdzenie braku przeciwskazań do pracy - jest warunkiem koniecznym do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia; pracownik ma obowiązek wykonywania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, które odbywają się w placówce związanej umową z pracodawcą. Koszt badań pokrywa pracodawca.

Rodzaje badań medycyny pracy

  • Badania wstępne

Wykonywane przed przyjęciem do pracy lub przeniesieniem na inne stanowisko, na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Wyniki tych badań pozwalają pracodawcy ocenić, czy kandydat na stanowisko pracy jest zdolny do wykonywania pracy w określonych warunkach oraz czy nie wymaga on dodatkowych środków profilaktycznych czy dostosowań środowiska pracy. Termin wykonania badań wstępnych upływa wraz z dniem rozpoczęcia pracy.

  • Badania okresowe

Wszyscy pracownicy zobowiązani są przechodzić je cyklicznie w określonych odstępach czasowych. Ich celem jest monitorowanie zdrowia pracowników i wczesne wykrywanie ewentualnych problemów zdrowotnych związanych z wykonywaną pracą lub środowiskiem pracy. Badania te mogą obejmować różne testy fizyczne, laboratoryjne i psychospołeczne, w zależności od charakteru pracy oraz ryzyka zawodowego związanego z danym stanowiskiem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lekarz medycyny pracy może zalecić dalsze badania diagnostyczne lub środki profilaktyczne, a także ewentualnie wskazać konieczność dostosowania warunków pracy do stanu zdrowia pracownika.

  • Badania kontrolne

Przeprowadzane u pracowników już zatrudnionych w celu sprawdzenia stanu zdrowia w związku z wykonywaną pracą oraz ewentualnego wykrycia zmian, które mogłyby być spowodowane warunkami pracy lub czynnikami zawodowymi. Są one często wykonywane cyklicznie, zazwyczaj co rok lub co kilka lat, w zależności od przepisów prawa pracy i rodzaju wykonywanej pracy. Badania kontrolne mogą obejmować różnorodne testy, takie jak badania laboratoryjne, badania obrazowe, testy funkcjonalne czy badania psychospołeczne, w zależności od rodzaju pracy oraz potencjalnych zagrożeń dla zdrowia pracowników.

Jak przebiega badanie medycyny pracy?

Badanie zaczyna się od wywiadu - lekarz pyta o aktualne samopoczucie, przebywane obecnie lub/i w przeszłości choroby, tryb życia, przyjmowane leki, stosowanie używek i inne czynniki mogące wpłynąć na stan zdrowia. Liczba i rodzaj wykonywanych badań zależą od specyfiki stanowiska, na którym pracuje lub ma pracować pacjent; do podstawowych badań należą tu m.in. ocena stanu wzroku, osłuch serca i płuc, badanie ciśnienia krwi.

Poradnia medycyny pracy Medikool

Serdecznie zapraszamy do naszej poradni medycyny pracy w Skoczowie pacjentów, których pracodawcy mają podpisaną umowę z Centrum Zdrowia Medikool - badania wykonujemy kompleksowo i w krótkim czasie.