Szukaj

Choroby cywilizacyjne

Zdjęcie: Choroby cywilizacyjne

Wydawać by się mogło, że w XXI wieku, wieku, który spełnia wszystkie marzenia, medycyna pozwoli nam zapomnieć o bólu, starości, chorobach. Nic bardziej błędnego. Co prawda naukowcy wciąż wprowadzają nowe formy leczenia i tworzą coraz skuteczniejsze leki, ale wobec kwestii, takich jak styl życia czy stan środowiska pozostają niestety bezradni. A to właśnie te czynniki wpływają w największej mierze na pojawienie się chorób cywilizacyjnych. 

Choroba cywilizacyjna a rozwój cywilizacji 

Przez pojęcie choroby cywilizacyjne należy rozumieć choroby o charakterze globalnym, do których powstania i rozprzestrzeniania się przyczynił się rozwój cywilizacji. Pojęcie choroby cywilizacyjnej jest pojęciem dość płynnym, po pierwsze dlatego że do danej przypadłości stosuje się je do momentu aż ludzkość nie upora się z danym problemem, po drugie, wymaga ono ustalenia jasnych kryteriów powszechności i globalności, co wcale nie jest takie łatwe. W XXI wieku do chorób cywilizacyjnych można zaliczyć m.in. choroby układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, zawał serca), choroby układu oddechowego (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc), cukrzycę, otyłość, nowotwory, AIDS, depresję.  

Skąd się biorą choroby cywilizacyjne? 

Główną przyczyną pojawiania się chorób XXI wieku jest styl życia wynikający z nowych zdobyczy technologicznych i tempa postępu. Żyjemy coraz szybciej i w coraz większym stresie, odżywiamy się nieprawidłowo, bo jemy w biegu, nie mamy czasu na przygotowanie pełnowartościowych posiłków i nie posiadamy właściwych nawyków żywieniowych. Zbyt mało się ruszamy, co z jednej strony wiąże się z siedzącym trybem pracy, a z drugiej z mało aktywnymi formami spędzania wolnego czasu (przed telewizorem lub komputerem), wreszcie, zbyt dużo palimy i nadużywamy alkoholu. Nie mniejszy wpływ na powstawanie chorób cywilizacyjnych mają urbanizacja i postępujące uprzemysłowienie, które potęgują skażenie środowiska, promieniowanie i hałas. Wspomnieć trzeba również o niskiej świadomości społecznej w zakresie chorób i ich profilaktyki, a co za tym idzie braku nawyku przeprowadzania regularnych badań kontrolnych i ignorowaniu pierwszych objawów chorobowych.  

Profilaktyka 

By móc skutecznie walczyć z chorobami cywilizacyjnymi, potrzebne są nie tyle nowe metody leczenia, co przede wszystkim odpowiednia profilaktyka. Przejawiać się ona powinna we właściwej polityce zdrowotnej, promowaniu zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej. Nie bez znaczenia jest również edukacja ekologiczna, której celem jest dążenie do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby. W przypadku krajów Trzeciego Świata z kolei, gdzie głównym problemem są choroby zakaźne, np. AIDS, sprawą podstawową jest oczywiście poprawa warunków higienicznych i rozwój służby zdrowia. Tylko długofalowe działanie może mieć znaczący wpływ na poprawę jakości zdrowia. Warto o tym pamiętać, rozpoczynając dzień.