Szukaj

Widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie

Badanie widzenia zmierzchowego oraz wrażliwości na olśnienie - zwane również badaniem w ciemni - polega na pomiarze minimalnego progu wrażliwości zmysłowej w warunkach przejściowych. Badania tego typu są zazwyczaj zlecane przez lekarza medycyny pracy i są wymagane w szczególności u osób:

  • kierujących pojazdami w ramach obowiązków służbowych;  
  • podejmujących pracę wymagającą szczególnej sprawności psychotechnicznej (np. operatorzy maszyn);   
  • z wszczepioną soczewką wewnątrzgałkową;
  • po laserowej korekcji wzroku.