Widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie

Badanie widzenia zmierzchowego oraz wrażliwości na olśnienie - zwane również badaniem w ciemni - polega na pomiarze minimalnego progu wrażliwości zmysłowej w warunkach przejściowych. Badania tego typu są zazwyczaj zlecane przez lekarza medycyny pracy i są wymagane w szczególności u osób: