Szukaj

Wibracje

Badanie czucia wibracji stosowane jest głównie w ramach medycyny pracy, w przypadku gdy na stanowisku pracy występują wibracje miejscowe, które przenoszą się do organizmu przez ręce i powodują zmiany chorobowe:

  • w układzie naczyniowym
  • w układzie nerwowym
  • w układzie kostno-stawowym

Zagrożenie dotyczy w szczególności operatorów ręcznych narzędzi wibracyjnych stosowanych powszechnie m.in. w przemyśle maszynowym, stoczniowym, w rolnictwie, kamieniarstwie, górnictwie czy budownictwie. 

Badanie to pomaga określić progi reakcji na drgania mechaniczne przez opuszki palców w celu oceny przepływu krwi przez naczynia włosowate. Dzięki badaniu czucia wibracji możliwe jest także wczesne wykrycie zmian neurologicznych.