Pracownia USG

Badanie ultrasonograficzne to całkowicie nieinwazyjna metoda diagnostyczna wykorzystująca zjawisko rozchodzenia się, rozpraszania i oraz odbicia fali ultradźwiękowej. Pozwala uzyskać obraz badanego obszaru w czasie rzeczywistym. 

USG Doppler to badanie, które dzięki wykorzystaniu efektu Dopplera pozwala zobrazować ruch krwi w tętnicach i żyłach. USG dopplerowskie jest badaniem nieinwazyjnym i bezbolesnym stosowanym w diagnostyce chorób naczyń tętniczych i żylnych. Odpowiednio wczesne zdiagnozowanie patologii naczyniowych jest niezwykle istotne przy zapobieganiu takim powikłaniom jak udar mózgu czy pęknięcie tętniaka aorty brzusznej. 

USG Doppler pozwala m.in. na: 

W naszym Centrum Zdrowia zrobisz badania USG:

Godziny przyjęć