Szukaj

Pole widzenia

Badanie to polega na nakreśleniu na schematach pola widzenia, czyli określenia pola widzianego nieruchomym okiem. Zabieg ten ma na celu identyfikację ewentualnych ubytków, ich miejsca oraz wielkości. 

Wskazania:

  • jaskra
  • choroby układu nerwowego
  • choroby siatkówki oraz naczyniówki
  • nadciśnienie tętnicze

Badanie pola widzenia przeprowadza się dwiema metodami: poprzez rzutowanie siatkówki na wewnętrzną powierzchnię kulistą oraz na powierzchnię płaską.

Badanie wykonywane jest na zlecenie lekarza.