Pole widzenia

Badanie to polega na nakreśleniu na schematach pola widzenia, czyli określenia pola widzianego nieruchomym okiem. Zabieg ten ma na celu identyfikację ewentualnych ubytków, ich miejsca oraz wielkości. 

Wskazania:

  • jaskra
  • choroby układu nerwowego
  • choroby siatkówki oraz naczyniówki
  • nadciśnienie tętnicze

Badanie pola widzenia przeprowadza się dwiema metodami: poprzez rzutowanie siatkówki na wewnętrzną powierzchnię kulistą oraz na powierzchnię płaską.

Badanie wykonywane jest na zlecenie lekarza.