Szukaj

Audiometria

Audiometria to metoda badania słuchu polegającą na rejestrowaniu progów słyszalności i wnioskowaniu na tej podstawie o zaistniałych uszkodzeniach lub chorobach narządu słuchu. 

Pomiar audiometryczny może mieć charakter:

  • subiektywny - zakłada udział pacjenta w badaniu
  • obiektywny - pacjent jest wyłączony z udziału w badaniu

Najczęściej wykonywanymi badaniami audiometrycznymi są:

audiometria tonalna - gdzie ocenie podlegają reakcje osoby badanej na dźwięki generowane z audiometru do specjalnych słuchawek;

audiometria słowna - podczas której badana jest umiejętność rozumienia mowy słyszanej. Badanie polega na odtworzeniu z płyty zestawu wyrazów, a zadaniem pacjenta jest ich identyfikacja. 

 Zapraszamy Państwa na badania audiometryczne do naszej placówki w Skoczowie.