Wytyczne w związku z COVID-19

Wytyczne w związku z COVID-19
  1. Wejście do przychodni tylko na wyznaczoną godzinę, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.
  2. Rejestracja na konsultacje, badania oraz RTG tylko telefonicznie lub mailowo.
  3. Dokumenty do wglądu dla lekarza można dostarczać mailowo: ciezarowa@medikool.pl, lub wrzucając do skrzynki, która znajduje się przy wejściu do przychodni.
  4. Skierowania na umówioną wizytę można wrzucać do skrzynki znajdującej się przy wejściu do przychodni lub przesłać pocztą.
  5. Osoba towarzysząca może wejść na wizytę z pacjentem tylko w ściśle określonych przypadkach (np. niepełnosprawność).
  6. Deklarację do lekarza/pielęgniarki/położnej można złożyć elektronicznie za pomocą Internetowego Konta Pacjenta - IKP lub www.gov.pl